Štítky

sobota 1. července 2017

Výzva ke spolupráci.

Konspirační teorie jsou velmi důležitou součástí moderní vědy. Je však s podivem, že se z 95% zabývají problémy pocházejícími z Ameriky nebo západní Evropy!

Ale co RUSKO?

Tam se nedějí tajemné a před veřejností utajované události?
DĚJÍ! A jsou mistrně utajovány. O tom svědčí nejlépe to, že oddíl OUTV*), jeden z nejdůležitějších v rámci FSB, byl údajně tajně vyznamenán asi tak v roce 2008 (± 12 let) „Nejvyšším tajným řádem Ruské federace“.

Poprvé právě zde poodhalujeme roušku největších ruských tajemství.

Kdo je Baba Jaga? Baba Jaga, občanským jménem Naina Kyjevna Gorynyčová, je mimořádně mocnou a váženou ruskou osobností. Vládne o ní názor, že se jedná o podlou, zlou, nevypočitatelnou a nebezpečnou ženu. Není to tak zcela pravda, Baba Jaga má i dobré stránky, umí být i laskavá a štědrá. Její kladné vlastnosti však jsou potlačeny špatnými životními podmínkami, ve kterých strádala po dobu posledních devíti století svého života na Sibiři.

Toto je jediný známý autentický portrét Baby Jagy. Jistě uznáte, že se nejedná o žádnou krasavici, ale její úsměv napovídá, že se nejedná o osobnost zlou do morku kosti. Současná podoba není známá, je však jisté, že je nyní štíhlejší, neboť se v dohodě s vládnoucím Moskevským knížetem Vasilijem I. Dmitrijevičem uzavřené dne 30. 2. 1392 ve dnes již neexistující vesnici Gorynyčevo zavázala radikálně přehodnotit svůj jídelníček a nadále si dopřávat pečené sirotky pouze o pravoslavných vánocích. 
Jak tedy Jaga vypadá? Informace čerpáme z knihy Zmeje Gorynyče**).


 Na tělesném zjevu Baby Jagy upoutají tři základní prvky:
 - Bradavice.
 - Rozčepýřený účes.
 - Kostěná noha.
 - Shrbená postava.

K charakteru Baby Jagy pak její manžel Zmej Gorynyč ve své knize uvedl: "Vždycky půjde za lepším, jak se jí jen naskytne příležitost! U mě se měla jako v ráji a utekla mi jen proto, že jsem dostal rýmu a upekl jí nešťastným kýchnutím kocoura."

Tyto, odborníkům dobře známé informace jsme zde museli uvést, abychom se mohli dotknout podstaty záhady, kterou se zde pokoušíme vyřešit.
Podařilo se nám totiž získat exemplář knihy sepsané Kocourem Vasilijem**), jejíž text byl propašován z psychiatrické léčebny kam byl Vasilij uzavřen proto že toho moc ví. 
Jedná se o nesmírně vzácnou knihu, jejíž celý náklad byl zabaven a zničen na popud výše zmíněného oddělení OUTV Ruské FSB!
Tato kniha totiž odhaluje spoustu Ruským státem chráněných tajemství, která nemohou být zveřejněna, aniž by došlo k fatálnímu narušení dnešní tak křehké rovnováhy světových mocenských sil.
Tajemství, jehož zveřejnění podle našeho názoru nemůže vyvolat světový jaderný konflikt je uvedeno v padesáté osmé kapitole knihy Kocoura Vasilije, pojmenované "Změněné podmínky existence pohádkových bytostí na prahu nového tisíciletí."
Je zde uvedeno doslova: "Nově odhalená tajemství účinku lektvaru z houby хорош хорошо (Boletus Miraculi Ieniseis - český název neexistuje) umožnila, že se pohádkové bytosti, které mají více, než tři charakteristické tělesné znaky mohou transformovat do libovolné podoby, pokud si zachovají právě dva z těchto znaků, avšak musí být zachováno její pohlaví.

Fascinující informace!!!!!

Ale to není vše. Ruský whistleblower vystupující pod jménem "πштэц" prozradil na temném internetu informaci, že se již po léta neví, kde se nachází Baba Jaga. Prostě někam zmizela, přestože byla velmi pozorně hlídána Ruskými orgány.Takže se někde, neznámo kde vyskytuje velmi mocná bytost, bytost, která může být nebezpečná, neboť ovládá široké spektrum kouzel, čar a nesmírně účinných lektvarů.


Nezbývá než požádat o pomoc veřejnost.

Kdyby kdokoli z Vás znal jakkoli jinak krásnou ženu, která jak se zdá nestárne a má některou z těchto kombinací tělesných znaků:
  • Bradavice a Rozčepýřený účes.
  • Bradavice a Kostěná noha.
  • Bradavice a Shrbená postava.
  • Kostěná noha a Rozčepýřený účes.
  • Kostěná noha a Shrbená postava.
Okamžitě informujte naši vědecko detektivní kancelář abychom mohli provést šetření, zda se nejedná o transformovanou Babu Jagu.


V žádném případě nezasahujte sami, mohl by být ohrožen Váš život!*)     Оддил Утаюваня Тайных Вецы
**)   "Змэй Горыныч: Мамушка Ягушка" Ииздательство Вэлкый Китеж 1672.
***) "Коцоур Василий: В халоупцэ на ножцэ.“ Ииздательство Буян 2036.

Žádné komentáře:

Okomentovat